Ansvarlighed

Vores ansvarlighed – Verdensmål 12

Hos Scan-Visan A/S arbejder vi hver dag for ansvarlighed og ud fra et princip om sund fornuft, uanset om det gælder vores kunder, personale, produkter eller leverandører. For os er kvalitet og lang levetid altafgørende. Det er vores ansvar over for dig som kunde og over for vores miljø. Derfor har vi valgt at sætte fokus på FN’s 17 Verdensmål og mere specifikt på Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion. Det har blandt andet resulteret i, at vi i 2021 har prioriteret flere nye tiltag, som skal hjælpe os med at få Verdensmålene integreret og synliggjort i vores dagligdag.  Vi har eksempelvis i 2021 deltaget i forløbet ”Fra hverdagsmål til Verdensmål” via Erhvervscenter Middelfart samt påbegyndt et samarbejde med rådgivningsvirksomheden dichmann | lauridsen, som skal hjælpe os med konkrete værktøjer til blandt andet vores CO2 regnskab og synliggørelse af initiativer, som begrænser vores ressourceforbrug.

Sund fornuft gavner vores kunder

Høj kvalitet og lang levetid på vores produkter handler for os om sund fornuft. Det handler om ansvaret over for dig som kunde og vores fælles ansvar for miljøet. Jo længere levetid vores produkter har, jo mere effektiv kan du være og des færre af klodens ressourcer bruger vi på at producere. Hos Scan-Visan A/S reparerer og genbruger vi vores produkter frem for at kassere dem og købe nye. For eksempel nybestykker vi råbor og stålcentre, hvilket nedbringer vores kunders forbrug af stål med minimum 50% og helt op til 90%. Det gavner ikke kun miljøet men i høj grad også økonomien.

Hos Scan-Visan A/S er vores politik, at vi ikke forskønner vores produkter med unødig maling, folie og emballage. Størstedelen af vores produkter leveres og/eller afhentes rå uden forskønnelse. Sender vi produkter pakkes det i genbrugt emballage modtaget fra leverandører og samarbejdspartnere, og al overskydende emballage presses og afhentes til genbrug.

Kernebor