CO2 Regnskab

Vores CO2 regnskab

CO2 er en af de helt store syndere, når vi snakker klimaregnskab og derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed forholder os og tager stilling. Det er vigtigt for os at være på forkant, da der ikke er tvivl om, at inden for nær fremtid bliver CO2 regnskab et krav til alle virksomheder. Det betyder, at i 2022/2023 skal det være muligt for vores kunder at kunne aflæse 80% af vores produkters CO2 forbrug via vareteksten på fakturaen. På den måde vil vi tydeliggøre vores CO2 regnskab over for vores kunder og år for år arbejde målrettet for at nedbringe det. Samtidig vil vi i vores arbejde hjælpe kunder og andre samarbejdspartnere med at gennemskue eget CO2 forbrug og samtidig optimere processen sammen med vores partnere.

Egen produktion af skæreskiver

CO2 rapport 2020 og 2021

År 2020 er valgt som vores basis år. Det vil sige, at det de næste år bliver muligt at sammenligne og forholde sig til de forskellige udledninger på årsbasis og hvad der er af stigninger/mindre forbrug. I første omgang har vi haft fokus på eget hus og set på de tre områder, som dækker energiforbruget, transport og affald.

CO2-udledning i ton (Scope 1+2+3) fordelt på hovedkategorier: Energi & processer, Transport og affald.

Figur 2: Procentfordelingen af Co2 i de valgte hovedkategorier for 2020 og 2021

Hos Scan Visan bruger vi halm som opvarming og da det anses som værende CO2 neutralt indgår det ikke i beregningen. Til energi og processer medgår i første omgang el-forbruget, i 2020 var hovedparten af el købt som Grøn El. I 2021 har der været skift af leverandør og dermed også ændringer i forhold til Grøn El. Det skal der fokus på i de kommende år. Grøn El er hovedsageligt vind energi.

En del af vores transport er med egne biler, der leverer og afhenter vores produkter.

I forhold til affald, så har en stor del af affaldet i 2020 været jernskrot, som er gået til genanvendelse. Derfor er selve forbruget af affald ikke højt og ligger for en stor dels vedkommende udenfor scope. Dette kan man se mere om i den samlede rapport, som findes nederst på siden.

I 2021 har der været en mere normal fordeling af affaldet. Vi har ikke meget affald, hvis vi modtager varer som er emballeret fra leverandører, så bliver emballagen genbrugt når varen leveres til kunden.

Fleksibilitet, kortere leveringstid, mindre CO2

I forhold til vores produktion har vi ligeledes truffet et valg. Vi er en dansk virksomhed med dansk lokal produktion, hvilket resulterer i en kortere leveringstid samt langt mere fleksible løsninger for dig som kunde. Hos Scan-Visan ved vi, at de bedste løsninger skabes i tæt samarbejde med kunden og ved hele tiden at være tæt på den daglige produktion.

En anden væsentlig faktor er vores transporttid. Dansk lokal produktion resulterer i væsentlige besparelser på brugen af transport og dermed udledningen af CO2.

Hvad er et CO2 regnskab?

En virksomheds CO2-aftryk udgøres af de samlede udledninger fra virksomheden og bliver opgjort i et årligt CO2-regnskab. Regnskabet angiver udledningen af klimagasser fra aktiviteter forbundet med produktion og drift
af virksomheden, fra udvinding af råmaterialer, transport, forarbejdning
og produktion samt salg, brug og bortskaffelse af produktet.

Rapporter fra Scan Visan A/S og beregningerne der er inkluderet er baseret på de officielle GHG (Green House Gas protocol) Emissions Calculation Tool. Derudover er Klimakompasset brugt til beregningerne.

CO2 rapport 2020      Co2 rapport 2021