Ordentlighed

Ordentlighed – Verdensmål 8

Hos Scan-Visan har vi truffet et valg. Vi vil være en gennemsigtig og ordentlig virksomhed overfor vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Vi vægter gennemsigtighed og ordentlighed højt, og derfor arbejder vi med Verdensmål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Et af vores mål er at inddrage alle medarbejdere i virksomhedens nuværende såvel som fremtidige drift. Derfor har vi i 2021 indført fast strukturerede personalemøder, som giver alle mulighed for at bidrage med stort og småt. Vi har endvidere sat fokus på trivsel og arbejdsglæde blandt personalet. Det er vigtigt, vi kender hinandens personligheder, så vi ser forskelligheder som fordele frem for begrænsninger. Derfor er der udarbejdet personprofiler på alle ansatte, som også ligger til grund for Nytårskuren. Professionel konsulent fra PiiPL tager udgangspunkt i Insights Discovery, og profilerne danner grundlag for den individuelle personlige medarbejdersamtale, der finder sted hvert år. Her inddrages ligeledes konsulent fra PiiPL, så der sikres en professionel tilgang af forløbet. Det gode arbejde fortsætter i 2022.

Alle fastansatte medarbejdere hos Scan Visan modtager som udgangspunkt en pensionsaftale.

En anden vigtig målsætning for os er, at vi vil være med til at sikre faglig høj kvalitet i branchen via uddannelse. Det skal være nemmere for branchen at rekruttere smedesvende. Derfor vil vi hos Scan Visan løbende have fokus på smedelærlinge og som et minimum have en ansat.

Vi vil bidrage med støtte til frivillig social indsats uanset om det gælder frivillige kræfter i form af breddeidræt eller foreninger, som gør en forskel for mennesker med udviklingshandicap.

Kernebor